Fâtır  Suresi 28. Ayet Meali

 • وَمِنَ
 • ٱلنَّاسِ
 • وَٱلدَّوَآبِّ
 • وَٱلْأَنْعَٰمِ
 • مُخْتَلِفٌ
 • أَلْوَٰنُهُۥ
 • كَذَٰلِكَ
 • ۗ
 • إِنَّمَا
 • يَخْشَى
 • ٱللَّهَ
 • مِنْ
 • عِبَادِهِ
 • ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟
 • ۗ
 • إِنَّ
 • ٱللَّهَ
 • عَزِيزٌ
 • غَفُورٌ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardir. Kullari içinde Allah´tan ancak âlimler korkar. Süphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
 • Ali Fikri Yavuz: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da böyle çeşitli renkleri var. Allah’dan, kulları içinde, ancak (kudret ve azametimi bilen) âlimler korkar: Şüphe yok ki Allah Azîz’dir= her şeye gâlibdir, Gafûr’dur= çok bağışlayıcıdır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da aynı şekilde çeşitli renklerde olanlar vardır. Ancak Allah saygısını, kullarından bilenler duyar. Haberiniz olsun ki, Allah güçlüdür, bağışlayıcıdır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah´tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Fizilal-il Kuran: Yine böyle değişik renkte insanlar, hayvanlar ve davarlar yarattık. Allah´dan asıl korkanlar, O´nun bilgin kullarıdır. Hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve bağışlayıcıdır.
 • Hasan Basri Çantay: (Gerek) insanlardan, (gerek) yerde yürür hayvanlardan, (gerek) davarlardan da yine böyle renkleri (nevileri) muhtelif olanlar vardır. Allahdan, kulları içinde, ancak âlimler korkar. Şübhe yok ki Allah mutlak gaalibdir, çok yarlığayıcıdır.
 • İbni Kesir: İnsanlardan da, yerde yürüyen canlılardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik değişik olanlar vardır. Allah´tan ancak bilgin kulları korkar. Muhakkak ki Allah; Aziz´dir, Gafur´dur.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Ve insanlardan ve yürür hayvanlardan ve davarlardan da böylece renkleri muhtelif olanlar (vardır) ve Allah´tan kulları arasında da ancak ilim sahipleri olanlar korkar. Şüphe yok ki, Allah galiptir, yarlığayıcıdır.
 • Tefhim-ul Kuran: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise, Allah´tan ancak alim olanlar ´içleri titreyerek korkar´. Hiç şüphe yok Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
 • Diyanet Vakfi: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah´tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan da kezâlik türlü renklileri var ancak Allah saygısını kullarından bilenler duyar, haberiniz olsun ki Allah azîz bir gafûrdur.