İnsân  Suresi 16. Ayet Meali

 • قَوَارِيرَا۟
 • مِن
 • فِضَّةٍ
 • قَدَّرُوهَا
 • تَقْدِيرًا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Gümüsten öyle kadehler ki onlari türlü türlü biçimlere koymuslardir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.
 • Ali Fikri Yavuz: Gümüşten billûrlar ki, (ehli cennet) onları türlü türlü biçime koymuşlardır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
 • Fizilal-il Kuran: Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.
 • Hasan Basri Çantay: (Evet) gümüşden (yaratılmış) billurlar ki mıkdarını (sâkıyler) ta´yin etmişlerdir.
 • İbni Kesir: Billurları gümüş gibi parlaktır. Mikdarını onlar takdir etmiştir.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Gümüşten billûrlardır, onları muayyen miktarlarda takdir etmişlerdir.
 • Tefhim-ul Kuran: Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
 • Diyanet Vakfi: (15-16) Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır