İnsân  Suresi 30. Ayet Meali

 • وَمَا
 • تَشَآءُونَ
 • إِلَّآ
 • أَن
 • يَشَآءَ
 • ٱللَّهُ
 • ۚ
 • إِنَّ
 • ٱللَّهَ
 • كَانَ
 • عَلِيمًا
 • حَكِيمًا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuskusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Ali Fikri Yavuz: (Şunu da bilin ki,) Allah dilemeyince siz (hayır ve şerri) dileyemezsiniz. Çünkü Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir;
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Şu da var: Allah dilemedikçe, hiçbirşey dileyemezsiniz; çünkü herşeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah´tır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Fizilal-il Kuran: Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi bilir ve her işi yerinde yapar.
 • Hasan Basri Çantay: (Bununla beraber) Allah dilemeyince siz (bunu) dileyemezsiniz. Çünkü Allah hakkıyle bilendir, tam bir hukûm ve hikmet saahibidir.
 • İbni Kesir: Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandır.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Ve siz dileyemezsiniz, meğer ki, Allah dileyecek olsun. Şüphe yok ki bihakkın bilen, hakîm olan, ancak Allah´tır.
 • Tefhim-ul Kuran: Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.
 • Diyanet Vakfi: Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Maamafih Allah dilemeyince dilemezsiniz, çünkü yegâne alîm, hakîm Allahdır