İsrâ  Suresi 87. Ayet Meali

 • إِلَّا
 • رَحْمَةً
 • مِّن
 • رَّبِّكَ
 • ۚ
 • إِنَّ
 • فَضْلَهُۥ
 • كَانَ
 • عَلَيْكَ
 • كَبِيرًا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Fakat Rabbinden bir rahmet olarak (biz bunu yapmadik). Gerçekten O´nun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Ancak Rabbin’den bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü O’nun sana olan lütfu büyüktür.
 • Ali Fikri Yavuz: Fakat Kur’ân’ı kalbinde ezberlemen, ancak Rabbinin bir ihsanıdır. Gerçekten O’nun, senin üzerindeki ihsânı çok büyüktür.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (vahyettiklerini ortadan kaldırma işini) yapmadık. Gerçekten O´nun sana olan lütfü çok büyüktür.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Fakat Rabbinden bir rahmet olarak (biz bunu yapmadık). Gerçekten O´nun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür.
 • Fizilal-il Kuran: Bunun böyle olmayışı, Rabbinin sana yönelik rahmetidir. Onun sana yönelik lütfu büyüktür.
 • Hasan Basri Çantay: Ancak Rabbinden olan bir rahmetdir (ki onu ibkaa etmişdir). Hakıykat, Onun, senin üzerindeki fazl (-u keremi) büyükdür.
 • İbni Kesir: Ancak Rabbından bir rahmet iledir. Muhakkak ki O´nun sana olan lutfu, pek büyüktür.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Ancak Rabbinden bir rahmettir ki, (O vahyetiğini gidermiyor) şüphe yok ki, O´nun inâyeti senin üzerinde pek büyüktür.
 • Tefhim-ul Kuran: (Vahyi sende bırakan) Rabbin rahmetinden başka(sı değildir). Şüphesiz O´nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür.
 • Diyanet Vakfi: Ancak Rabbinin rahmeti (sayesinde Kur´an bâki kalmıştır). Çünkü O´nun sana lütufkârlığı çok büyüktür.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Ancak rabbından bir rahmet başka, hakıkat senin üzerinde onun fazlı pek büyük bulunuyor