Meryem  Suresi 61. Ayet Meali

 • جَنَّٰتِ
 • عَدْنٍ
 • ٱلَّتِى
 • وَعَدَ
 • ٱلرَّحْمَٰنُ
 • عِبَادَهُۥ
 • بِٱلْغَيْبِ
 • ۚ
 • إِنَّهُۥ
 • كَانَ
 • وَعْدُهُۥ
 • مَأْتِيًّا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: O cennet, Rahmân (olan Allah)in kullarina görmedikleri halde vadettigi "Adn" cennetleridir. Süphesiz O´nun vaadi mutlaka yerini bulacaktir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: (60-61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O’nun va’di kesinlikle gerçekleşir.
 • Ali Fikri Yavuz: Rahman’ın kullarına gıyabî olarak vaad ettiği “Adn” cennetlerine... Muhakkak ki Allah’ın vaadi yerini bulagelmiştir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Rahman´ın kullarına gıyaben söz verdiği Adn cennetlerine, şüphe yok ki, O´nun verdiği söz, daima yerine getirilmiştir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : O cennet, Rahmân (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde vadettiği «Adn» cennetleridir. Şüphesiz O´nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır.
 • Fizilal-il Kuran: Rahmeti bol Allah´ın kullarına, somut olarak göstermeden vadettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah´ın vaadi kesinlikle gerçekleşecektir.
 • Hasan Basri Çantay: Çok esirgeyici (Allahın) kullarına gıyaben va´d buyurduğu Adn cennetlerine gireceklerdir. Onun va´di şübhesiz yerini bulacakdır.
 • İbni Kesir: Rahman´ın kullarına gıyaben vaad ettiği Adn cennetlerine. Şüphesiz O´nun sözü yerini bulacaktır.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Âdn cennetleri ki, Rahmân, kullarına gayb olarak vaad buyurmuştur. Şüphe yok ki, O´nun vaadi vücuda getirilmekte bulunmuştur.
 • Tefhim-ul Kuran: Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphe yok, O´nun va´di yerine gelecektir.
 • Diyanet Vakfi: (60-61) Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar, hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok merhametli olan Allah´ın, kullarına gıyaben vâdettiği Adn cennetlerine girecekler. Şüphesiz O´nun vâdi yerini bulacaktır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Rahmanın kullarına va´d buyurduğu Adn Cennetlerine, şüphe yok ki onun va´di icra olunagelmiştir