Mülk  Suresi 3. Ayet Meali

 • ٱلَّذِى
 • خَلَقَ
 • سَبْعَ
 • سَمَٰوَٰتٍ
 • طِبَاقًا
 • ۖ
 • مَّا
 • تَرَىٰ
 • فِى
 • خَلْقِ
 • ٱلرَّحْمَٰنِ
 • مِن
 • تَفَٰوُتٍ
 • ۖ
 • فَٱرْجِعِ
 • ٱلْبَصَرَ
 • هَلْ
 • تَرَىٰ
 • مِن
 • فُطُورٍ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: O, yedi gögü, birbiri üzerine yaratti. Rahmân´in yaratmasinda bir aykirilik, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
 • Ali Fikri Yavuz: Yedi göğü, kat kat yaratan O’dur. O Rahmân’ın yarattığında hiç bir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözü (semaya), görebilir misin bir çatlak?
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): O ki, birbirine uygun yedi gök yaratmıştır. O Rahman´ın yarattığında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Haydi çevir gözü(nü), görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân´ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?
 • Fizilal-il Kuran: Yedi göğü tabakalar halinde yaratan O´dur. Rahman´ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?
 • Hasan Basri Çantay: O, birbiriyle âhenkdâr yedi gök yaratmış olandır. O çok esirgeyici (Allah) ın yaratışında hiçbir nizamsızlık görmezsin. İşte gözü (nü bir defa daha göğe) çevir, (bak, orada) hiçbir çatlak görecek misin?
 • İbni Kesir: O ki; yedi göğü kat kat yaratmıştır. Sen Rahman´ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bak, bir aksaklık görebilir misin?
 • Ömer Nasuhi Bilmen: O´dur ki, yedi göğü tabaka tabaka olarak yarattı, o Rahmân´ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin, imdi gözünü çevir (bak), hiçbir çatlak görebilir misin?
 • Tefhim-ul Kuran: O, biri diğeriyle ´tam bir uyum (mutabakat)´ içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)´ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?
 • Diyanet Vakfi: O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah´ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): O ki yedi sema yaratmış birbiriyle mutabık, göremezsin o rahmânın yarattığında hiçbir nizamsızlık, haydi çevir gözü görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?