Muminûn  Suresi 76. Ayet Meali

 • وَلَقَدْ
 • أَخَذْنَٰهُم
 • بِٱلْعَذَابِ
 • فَمَا
 • ٱسْتَكَانُوا۟
 • لِرَبِّهِمْ
 • وَمَا
 • يَتَضَرَّعُونَ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Andolsun, biz onlari sikintiya düsürdük de yine Rablerine boyun egmediler, tazarru´ ve niyazda da bulunmadilar.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve O’na yalvarıp yakarmadılar.
 • Ali Fikri Yavuz: Doğrusu biz onları azaba (açlık ve kıtlığa) tuttuk da, yine Rablerine karşı boyun eğmediler. Onlar yalvarmıyorlar, (imana gelmiyorlar).
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Gerçekten Biz, onları azaba tuttuk da yine Rablerine karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar da.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler, tazarru´ ve niyazda da bulunmadılar.
 • Fizilal-il Kuran: Biz onların yakalarına azapla yapıştık. Fakat ne Rabb´lerine boyun eğdiler ve ne de O´na yalvardılar.
 • Hasan Basri Çantay: Andolsun ki biz onları (evvelce de açlık) azâb (ı) ile yakaladık da yine Rablerine baş eğmediler. Onlar yalvarıb yakarmazlar.
 • İbni Kesir: Andolsun ki Biz, onları azabla yakaladık. Ama yine de Rabblarına boyun eğmediler. Onlar yalvarıp yakarmazlar.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Andolsun ki, Biz onları azap ile yakaladık, onlar yine Rableri için tevazuda bulunmadılar ve yalvarışta bulunmadılar.
 • Tefhim-ul Kuran: Andolsun, biz onları azabla yakalayıverdik, fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar.
 • Diyanet Vakfi: Andolsun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Filhakika biz, onları azâba tuttuk da yine rablarına karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar