Muminûn  Suresi 92. Ayet Meali

 • عَٰلِمِ
 • ٱلْغَيْبِ
 • وَٱلشَّهَٰدَةِ
 • فَتَعَٰلَىٰ
 • عَمَّا
 • يُشْرِكُونَ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Allah, gaybi da, açik olani da bilir. O, müsriklerin ortak kostuklari seylerden çok yüce ve münezzehtir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: (91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
 • Ali Fikri Yavuz: Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
 • Fizilal-il Kuran: O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.
 • Hasan Basri Çantay: (Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.
 • İbni Kesir: O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.
 • Tefhim-ul Kuran: Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.
 • Diyanet Vakfi: Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek