Mumtehine  Suresi 6. Ayet Meali

 • لَقَدْ
 • كَانَ
 • لَكُمْ
 • فِيهِمْ
 • أُسْوَةٌ
 • حَسَنَةٌ
 • لِّمَن
 • كَانَ
 • يَرْجُوا۟
 • ٱللَّهَ
 • وَٱلْيَوْمَ
 • ٱلْءَاخِرَ
 • ۚ
 • وَمَن
 • يَتَوَلَّ
 • فَإِنَّ
 • ٱللَّهَ
 • هُوَ
 • ٱلْغَنِىُّ
 • ٱلْحَمِيدُ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Andolsun, onlarda sizin için, Allah´i ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardir. Kim yüz çevirirse süphesiz Allah, zengindir, hamde layik olandir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.
 • Ali Fikri Yavuz: Gerçekten sizler için, onların (İbrahîm’in ve beraberindekilerin) sözlerinde güzel bir örnek olmuştur. Bu örnek, Allah’dan ve ahiret gününden korkanlar içindir. Kim (emrimizden) yüz çevirir (ve kâfirleri dost edinirse), şübhe yok ki Allah Ganî’dir= hiç bir şeye muhtaç değildir. Hamîd’dir= hamde müstahaktır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Gerçekten onlarda sizin için, Allah´a ve ahiret gününe ümit besleyenler için güzel bir örnek olmuştur. Her kim de aksine giderse bilsin ki, Allah çok zengindir, her hamd yalnız O´nadır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Andolsun, onlarda sizin için, Allah´ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah, zengindir, hamde layık olandır.
 • Fizilal-il Kuran: Andolsun, Allah´ı ve ahiret gününü arzu edenler için, bunlarda güzel örnekler vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah, zengindir, övülmeye lâyık olandır.
 • Hasan Basri Çantay: Andolsun ki onlarda sizin için, Allâhı ve âhiret gününü ummakda olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim (emrimizden) yüz çevirirse şübhesiz ki Allah, O, her şeyden müstağnî, her hamde hakkıyle lâyıkdır.
 • İbni Kesir: Andolsun ki; sizlerden, Allah´ı ve ahiret gününü umanlar için onlarda güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse, muhakkak ki Allah; Gani´ dir, Hamid´dir.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Andolsun ki sizin için Allah´ı ve ahiret gününü rica edenler için onlarda bir güzel örnek vardır ve her kim yüz çevirirse, imdi şüphe yok ki Allah, o her şeyden müstağnidir, her hamde müstahaktır.
 • Tefhim-ul Kuran: Andolsun, onlarda sizler için, Allah´ı ve ahiret gününü umud etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa, artık şüphesiz Allah, ganiy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan), hamid (övülmeye layık olan)dır.
 • Diyanet Vakfi: Andolsun, onlar sizin için, Allah´ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnektir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah, zengindir, hamde lâyık olandır.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): (6-7) Hakikaten sizler için güzel bir örnek onlarda olmuştur: Allaha ve Âhıret gününe ümid besliyenler için; her kim de aksine giderse haberi olsun ki Allah çok ganiydir, her hamd onundur. Umulur ki Allah sizinle onlar içinden düşmanlaştıklarınız arasında bir meveddet husule getire. Allah kadîrdir, Allah gafurdur, rahîmdir.