Muzzemmil  Suresi 18. Ayet Meali

 • ٱلسَّمَآءُ
 • مُنفَطِرٌۢ
 • بِهِۦ
 • ۚ
 • كَانَ
 • وَعْدُهُۥ
 • مَفْعُولًا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: O günün dehsetinden gök yarilir. Allah´in sözü kesinlikle gerçeklesmistir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.
 • Ali Fikri Yavuz: O günün şiddetinden gök yarılmış ve Allah’ın vaadi tahakkuk etmiştir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O´nun va´di yerine getirilmiştir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : O günün dehşetinden gök yarılır. Allah´ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.
 • Fizilal-il Kuran: O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah´ın sözü kesinlikle yerine gelir.
 • Hasan Basri Çantay: Gök bile o sebeble (o günün şiddetinden) yarılmış, Onun va´di? fiile çıkarılmış (yerine getirilmiş olacak) dır.
 • İbni Kesir: Gök, onunla yarılmış ve O´nun vaadi yerini bulmuştur.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: (18-19) Gök bile onunla çatlamıştır. Allah´ın vaadi, fiile çıkarılmıştır. Şüphe yok ki bu bir mev´izadır, artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar.
 • Tefhim-ul Kuran: Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır; (artık) O´nun va´di gerçekleştirilip yerine getirilmiştir.
 • Diyanet Vakfi: Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah´ın vâdi mutlaka yerine gelir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Sema onunla çatlamıştır ve onun va´di fi´le çıkarılmıştır