Necm  Suresi 36. Ayet Meali

 • أَمْ
 • لَمْ
 • يُنَبَّأْ
 • بِمَا
 • فِى
 • صُحُفِ
 • مُوسَىٰ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Yoksa haber verilmedi mi Musa´nin sahifelerinde yazili olanlar?
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: (36-37) Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
 • Ali Fikri Yavuz: Yoksa (şu gerçek), haber verilmedi mi Mûsa’nın Tevrat’ı ile,
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Yoksa haber mi verilmedi Musa´nın sahifelerinde yazılı olanlar?
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Yoksa haber verilmedi mi Musa´nın sahifelerinde yazılı olanlar?
 • Fizilal-il Kuran: Yoksa Musa´ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi olmadı mı?
 • Hasan Basri Çantay: (36-37) Yoksa Musânın ve (Allahdan aldığı emri) vazifesini tastamam îfâ eden İbrâhîmin sahîfelerinde olan (şun) lardan haberdâr mı edilmedi? :
 • İbni Kesir: Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa´nın sahifelerinde olanlar?
 • Ömer Nasuhi Bilmen: (36-38) Yoksa Mûsa´nın sahifelerinde olan şeyden haber verilmedi mi? Ve memur olduğu şeyi bihakkın itmam etmiş olan İbrahim´in sahifelerindeki de kendisine haber verilmedi mi? Hakikaten hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.
 • Tefhim-ul Kuran: Yoksa Musa´nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?
 • Diyanet Vakfi: (36-37) Yoksa, Musa´nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim´in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Yoksa haber mi verilmedi Musânın suhufundaki