Şems  Suresi 13. Ayet Meali

 • فَقَالَ
 • لَهُمْ
 • رَسُولُ
 • ٱللَّهِ
 • نَاقَةَ
 • ٱللَّهِ
 • وَسُقْيَٰهَا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Allah´in Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah´in devesini ve onun su nöbetini gözetin." demisti.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”
 • Ali Fikri Yavuz: Allah’ın peygamberi onlara şöyle demişti: “- Allah’ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın.”
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Allah´ın elçisi onlara: «Allah´ın devesini ve onun sulanışını gözetin!» demişti.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Allah´ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: «Allah´ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.» demişti.
 • Fizilal-il Kuran: Allah´ın elçisi onlara: ´Allah´ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın´ dedi.
 • Hasan Basri Çantay: (Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.
 • İbni Kesir: Allah´ın peygamberi onlara: Allah´ın devesi ve onun su hakkı, demişti.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: (13-14) Onlara Allah´ın Resûlü demişti ki: «Allah´ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O´nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı.
 • Tefhim-ul Kuran: Allah´ın elçisi onlara dedi ki: «Allah´ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.»
 • Diyanet Vakfi: (11-15) Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah´ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah´ın Resûlü onlara: «Allah´ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını