Tâhâ  Suresi 115. Ayet Meali

 • وَلَقَدْ
 • عَهِدْنَآ
 • إِلَىٰٓ
 • ءَادَمَ
 • مِن
 • قَبْلُ
 • فَنَسِىَ
 • وَلَمْ
 • نَجِدْ
 • لَهُۥ
 • عَزْمًا
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Dogrusu bundan önce Âdem´e (bu agaçtan yeme diye) emrettik, fakat unuttu ve biz onda bir azim (bir kararlilik) bulmadik.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: Andolsun, bundan önce biz Âdem’e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme, diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.
 • Ali Fikri Yavuz: Doğrusu bundan önce Adem’e (bu ağaçtan yeme diye) emr ettik de unuttu. Biz onda, bir sabır ve sebat bulmadık.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Gerçek şu ki, bundan önce Adem´e bir emir verdik, ama o unuttu ve Biz onda bir azim de bulmadık.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Doğrusu bundan önce Âdem´e (bu ağaçtan yeme diye) emrettik, fakat unuttu ve biz onda bir azim (bir kararlılık) bulmadık.
 • Fizilal-il Kuran: Biz vaktiyle Adem´e o yasak ağacın meyvasından yememesini tembih ettik. Fakat o bu tembihimizi unuttu. Onda güçlü irade bulamadık.
 • Hasan Basri Çantay: Andolsun biz bundan evvel Âdeme de vahy (ve emr) etmişizdir. Fakat unutdu o. Biz onda bir azim bulmadık.
 • İbni Kesir: Andolsun ki; Biz, daha önce Adem´e de ahid vermiştik. Fakat o unuttu ve Biz onda bir azim bulmadık.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Kasem olsun ki, bundan evvel Âdem´e de tavsiyede bulunmuştuk. O ise unuttu ve O´nun için bir azm bulmadık.
 • Tefhim-ul Kuran: Andolsun, biz bundan önce Adem´e ahid vermiştik, fakat o, unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.
 • Diyanet Vakfi: Andolsun biz, daha önce de Âdem´e ahit (emir ve vahiy) vermiştik. Ne var ki o, (ahdi) unuttu. Onda azim de bulmadık.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Filhakıka bundan evvel Âdeme ahid verdik de unuttu ve biz onda bir azim bulmadık