Tâhâ  Suresi 38. Ayet Meali

 • إِذْ
 • أَوْحَيْنَآ
 • إِلَىٰٓ
 • أُمِّكَ
 • مَا
 • يُوحَىٰٓ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Hani bir vakit ilham edilmesi gereken (ancak ilham ile bilinebilen) su ilhami annene verdik:
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: “Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:”
 • Ali Fikri Yavuz: Hani bir vakit (Firavun, doğan çocukları öldürüyordu da sen doğduğun zaman annen endişelenmişti. İşte bu sırada) ilham edilen şu ilhamı annene verdik:
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Hani o vakit annene, verilen şu ilhamı vermiştik:
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Hani bir vakit ilham edilmesi gereken (ancak ilham ile bilinebilen) şu ilhamı annene verdik:
 • Fizilal-il Kuran: Hani, annene şu mesajımızı vahyetmiştik:
 • Hasan Basri Çantay: (37-38-39) «Andolsun ki biz sana diğer bir zamanda, anana vahyolunacak şey´i ilham etdiğimiz vakıtda da lutf etmiş ve (kendisine): — Onu tabuta koy da denize at ki deniz onu kıyıya bıraksın, onu benim de, kendisinin de düşmanı olan biri alacak diye (emreylemişdik). Sana karşı (Ey Musa) gözümün önünde yetişdirilmen için kendimden bir sevgi bırakmışdım.
 • İbni Kesir: Hani annene vahyedilmesi gerekeni vahyetmiştik.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Vaktâ ki, validene vahyolunacak şeyi vahyetmiştik.
 • Tefhim-ul Kuran: «Hani, annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik, (şöyleki:)»
 • Diyanet Vakfi: Bir zaman, vahyedilecek şeyi annene (şöyle) vahyetmiştik:
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): O vakıt ki anana verilen şu ilhamı verdik