Tegâbun  Suresi 18. Ayet Meali

 • عَٰلِمُ
 • ٱلْغَيْبِ
 • وَٱلشَّهَٰدَةِ
 • ٱلْعَزِيزُ
 • ٱلْحَكِيمُ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: O, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 • Ali Fikri Yavuz: Gizliyi de, aşikârı da bilen Azîz Hakîm’dir; (her şeye galibdir, hikmet sahibidir.)
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Görünmeyeni de görüneni de bilir, güçlüdür, hikmet sahibidir!
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
 • Fizilal-il Kuran: Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
 • Hasan Basri Çantay: Gizliyi de, aşikârı da bilendir. Gaalib-i mutlakdır. Tam hukûm ve hikmet saahibidir.
 • İbni Kesir: Görüleni ve görülmeyeni bilendir. Aziz´dir, Hakim´dir.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Gizliye de, âşikâr olana da alîmdir, azîzdir, hakîmdir.
 • Tefhim-ul Kuran: Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) olandır.
 • Diyanet Vakfi: Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Gaybe de şehadete de âlim, azîz, hakîmdir