Zuhrûf  Suresi 14. Ayet Meali

 • وَإِنَّآ
 • إِلَىٰ
 • رَبِّنَا
 • لَمُنقَلِبُونَ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: "Gerçekten biz Rabbimize dönecegiz."
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: (12-14) O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.
 • Ali Fikri Yavuz: Ve Muhakkak biz, dönüb Rabbimize varacağız.”
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Ve muhakkak biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız.»
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : «Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz.»
 • Fizilal-il Kuran: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz deyin.
 • Hasan Basri Çantay: (13-14) Tâki sırtlarında karaar kılasınız, sonra üzerlerine yerleşince (kalblerinizle) Rabbinizin ni´metini iyice düşünesiniz ve (dilinizle de) «Bunları bize râmeden Allahın şânı ne yücedir, münezzehdir. Yoksa biz bunlara güc yetiremezdik. Biz herhalde, ancak Rabbimize dönüb gidicileriz», diyesiniz.
 • İbni Kesir: Ve biz, şüphesiz Rabbımıza döneceğiz.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: (14-15) «Ve şüphe yok ki, biz Rabbimize elbette dönüp gidicileriz.» Öyle iken onun için kullarından bir cüz isnat ettiler. Şüphe yok ki, (bu gibi bir) insan elbette apaçık bir küfürbazdır.
 • Tefhim-ul Kuran: Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip döneceğiz.
 • Diyanet Vakfi: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz).
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Ve her halde biz dönüp dolaşıp rabbımıza varacağız