Zuhrûf  Suresi 28. Ayet Meali

  • وَجَعَلَهَا
  • كَلِمَةًۢ
  • بَاقِيَةً
  • فِى
  • عَقِبِهِۦ
  • لَعَلَّهُمْ
  • يَرْجِعُونَ
  • Elmalılı Hamdi Yazır: Ibrahim, bu sözü, ardindan gelecek olanlara devamli kalacak bir miras olarak birakti ki, onlar dogru yola dönsünler.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: İbrahim bunu, belki dönerler diye, ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı.
  • Ali Fikri Yavuz: İbrahîm, bu tevhid kelimesini, soyu içerisinde bakî kalan bir kelime yaptı. Gerek ki (küfürden) dönerler.
  • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): O, bu sözü, soyu arkasında kalan bir kelime yaptı ki, tevhide dönsünler.
  • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : İbrahim, bu sözü, ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, onlar doğru yola dönsünler.
  • Fizilal-il Kuran: ve bu tevhid sözünün ardından kalıcı bir söz yaptı ki, insanlar Allah´a dönsünler.
  • Hasan Basri Çantay: (İbrâhîm) bunu (bu tevhîd kelimesini, ileride Mekkeliler de dînine) dönsünler diye, zürriyeti arasında baakıy bir kelime yapdı.
  • İbni Kesir: Ve onu; belki dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı.
  • Ömer Nasuhi Bilmen: Ve onu (o ifadesini) zürriyeti arasında bâki bir kelime kıldı. Belki onlar, dönüverirler (diye).
  • Tefhim-ul Kuran: Ve bunu (bu tevhid inancını) onun ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kılıp bıraktı ki belki (Allah´a) dönerler diye.
  • Diyanet Vakfi: Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler.
  • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Ve onu ardında (zürriyyetinde) kalan bir kelime yaptı gerek ki rücu´ edeler