Zuhrûf  Suresi 84. Ayet Meali

 • وَهُوَ
 • ٱلَّذِى
 • فِى
 • ٱلسَّمَآءِ
 • إِلَٰهٌ
 • وَفِى
 • ٱلْأَرْضِ
 • إِلَٰهٌ
 • ۚ
 • وَهُوَ
 • ٱلْحَكِيمُ
 • ٱلْعَلِيمُ
 • Elmalılı Hamdi Yazır: Gökteki ilâh da yerdeki ilâh da O´dur. O hüküm ve hikmet sahibidir herseyi bilir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı: O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilâh olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
 • Ali Fikri Yavuz: Gökte İlâh olan O’dur; yerde de İlâh O’dur. O Hakîm’dir= işinde hikmet sahibidir, Alîm’dir= her şeyi bilendir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): O gökte de ilah, yerde de ilahtır. Hikmet sahibi O´dur, herşeyi bilen O´dur.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) : Gökteki ilâh da yerdeki ilâh da O´dur. O hüküm ve hikmet sahibidir herşeyi bilir.
 • Fizilal-il Kuran: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O´dur. O, hakimdir, alimdir.
 • Hasan Basri Çantay: O, gökde de Tanrı, yerde de Tanrı olan (bir Allah) dır. O, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir; (her şey´i) hakkıyle bilendir.
 • İbni Kesir: Gökte de ilah, yerde de ilah O´dur. Ve O; Hakim´dir, Alim´dir.
 • Ömer Nasuhi Bilmen: Ve O, o Zât-ı akdes´dir ki, gökte ilâhtır ve yerde ilâhtır. Ve O, bihakkın hikmet sahibidir, bihakkın ilim sahibidir.
 • Tefhim-ul Kuran: Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O´dur. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir.
 • Diyanet Vakfi: Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O´dur. O, hakîmdir, her şeyi bilendir.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Hem o odur ki Gökte de ilâh Yerde de ilâhdır ve hakîm odur alîm o